D
IGITAALITYÖSKENTELYN TUOMAT EDUT

Kun hitaita käsityövaiheita jää tuotantoprosessista pois, työn läpimeno nopeutuu ja laatu sekä tarkkuus paranevat. Työ ei enää painossa voi muuntua, eivätkä filmeille niin kovin herkästi tulleet naarmutkaan kiusaa. Sävyskaala on etenkin vaaleissa sävyissä entistä laajempi, kun rasteripiste muodostetaan suoraan painopinnalle. Kokonaiskustannuksissa säästetään, kun filmi- ja kehityskulut jäävät pois ja tehokkuus paranee tulostettaessa valmiita painoarkkeja suoraan pellille tai sylinterille. Vedokset vastaavat entistä tarkemmin lopullista painojälkeä, sillä vedostulostimet voidaan kalibroida käytettävän painomenetelmän mukaan ja käyttää tarvittaessa painotyön paperiakin. Kromaliinit olivat kyllä kauniita ja hyvännäköisiä – varsin harvoin ne kuitenkaan kertoivat todellisuutta lopullisesta painojäljestä!

Digitaalityöskentely on myös varsin ympäristö- ja työntekijäystävällistä: haisevien ja myrkyllisten kemikaalien kanssa läträäminen on historiaa ja luontoa kuormittava hopeajäte jää sekin kokonaan muodostumatta. Vastuu työn oikeellisuudesta jakaantuu uuden menetelmän myötä tuotantoprosessissa entistä tasaisemmin painon ja asiakkaan kesken. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että paino ei juurikaan pysty tiedostoja korjaamaan, jos ne ovat sovitusta poikkeavia. Yhteisistä työskentelytavoista on siksi sovittava entistä tarkemmin. Sitä käytäntöä helpottamaan tämä kirjanenkin on tehty.