ACTA PRINTIN ERITYISOSAAMINEN

Acta Printin uusi digitaalinen tuotantojärjestelmä pohjautuu kokonaan pdf-tiedostomuotoon. Kaikki asiakkailtamme tulevat dokumentit muunnetaan pdf-tiedostoiksi, jolleivät jo sitä ole. Niiden oikeellisuus tarkistetaan joko Heidelberg Creon Prinergy- tai Scitexin Brisque-ohjelmistolla ja sivut asemoidaan painoarkeiksi. Tulostus tapahtuu painoarkeittain suoraan painopinnalle: offsetpainoa varten pellille Creon VLF Platesetter -levytulostimella ja syväpainoa varten painosylinterille Scitex LOGO Hellin Helioglischograph -kaivertimella.

Ensimmäisinä Euroopassa Acta Printissä on myös työn hallinta digitalisoitu. Heidelberg Creon Prinergy mahdollistaa jokaiseen työhön liittyvän hallintadatan kulkemisen tiedostojen mukana. Sivut kulkevat Prinergyn ansiosta aitoina, tarkistettuina ja normalisoituina pdf-tiedostoina loppuun asti ja niihin on liitetty tarvittavat vedos-, värierottelu-, lihotus- ja painomateriaalitiedot. Tämä varmistaa esimerkiksi sen, että sanomalehtipaperille painettavaa tabloid-lehteä ei voida vahingossakaan tulostaa 80-linjaisena samalla tavalla kuin päällystetylle paperille painettavaa taidejulkaisua!

Automaattinen värienhallinta on Acta Printissä aina käytössä. Kirjoitinajurit (ppd-tiedostot) ja ICC-profiilit ovat noudettavissa tämän veppisivuston kohdasta Lataa (PPD/ICC), jolloin asiakkaamme voivat käyttää niitä myös omissa vedostuksissaan tai halutessaan vaikka värierottelulaskennassakin.

Acta Printissä on myös erittäin kehittyneet ja monipuoliset tietoliikenneyhteydet. Nopeat verkkoyhteydet ja erilaiset ISDN-linjoja hyödyntävät tiedonsiirtoprotokollat mahdollistavat laajojenkin painoaineistojen, sähköisten vedosten ja jopa korkearesoluutiokuvien joustavan ja nopean liikkumisen asiakkaittemme ja meidän välillä.