Historia

ROHKEUS vie eteenpäin

Esko Aaltonen perusti Forssan Lehden 1917. Lehden ensimmäinen numero ilmestyi muutamaa viikkoa ennen Suomen itsenäistymistä. Lehti vakiinnutti asemansa varsin nopeasti. Vuonna 1919 säädetty painovapauslaki mahdollisti myös kirjapainon perustamisen muuallekin kuin kaupunkiin. Vuonna 1920 Esko Aaltonen perusti kirjapainon maaseutupitäjään ja antoi sille nimeksi Forssan Kirjapaino Oy. Kirjapaino palveli aluksi lähinnä Forssan Lehden tarpeita.

Forssan Kirjapaino Oy:ssä tekniikan ajanmukaisuus on aina ollut tärkeää ja yhtiötä voi monessa suhteessa pitää alansa edelläkävijänä. Vuonna 1967 hankittiin Frankenthal-rotaatio, jolla pystyttiin painamaan 16-sivuista lehteä ja mustan värin lisäksi voitiin käyttää kolmea eri lisäväriä, yhtä per sivu. Ensimmäinen offset-painokone hankittiin 1972 ja samalla siirryttiin valoladontaan. Näin Forssan Kirjapaino oli Suomessa ensimmäisten yritysten joukossa ottamassa käyttöönsä uutta tekniikkaa. Vuonna 1985 kirjapaino laajensi repertuaariaan ja osti Nordmanin Kirjapaino Oy:n, joka valmistaa erilaisia pienpainotuotteita. Heatset-rotaatio otettiin käyttöön 1997 uuden painotalon valmistumisen myötä.

Lokakuussa 2007 Acta Print Oy:n aikakauslehtiliiketoiminnat siirtyivät Forssan Kirjapaino Oy:lle. Ostetuista liiketoiminnoista muodostettiin Forssan Kirjapainon tytäryhtiö. Myös Acta Printin historia on pitkä; sen juuret ulottuvat 160 vuoden taakse.

» HISTORIA

» VIENTI

» UUTISET

» YRITYS