Ympäristösertifioitu paino

Forssa Print tarjoaa asiakkailleen ympäristösertifioidut painopalvelut. Arjessamme vastuumme näkyy luontoa säästävinä raaka-ainehankintoina ja kierrätyksen edistämisenä. Tuotannossamme se toteutuu jätemateriaalien sekä kemikaalien ja energian käytön minimoimisena. Liiketoimintamme kehityksessä se kiteytyy investointeina ympäristömyönteisiin tuotantoprosesseihin.

Ympäristöstä huolehtiminen on yksi Forssa Printin keskeisistä toimintaperiaatteista. Kuormitamme ympäristöä mahdollisimman vähän ja säästämme luonnonvaroja muun muassa investoimalla entistä ympäristöystävällisempiin tuotantoteknologioihin.

Sitoudumme toiminnassamme jatkuvaan ympäristöolojen parantamiseen. Asetamme vuosittain ympäristöasioillemme tavoitteet ja päämäärät ja arvioimme säännöllisesti niiden toteutumista.

» YMPĂ„RISTĂ–SERTIFIKAATIT

YMPĂ„RISTĂ–POLITIIKKA 1.10.2010 (PDF, 36 Kt)