Opas pdf-tiedostona:

 
         

Graafien tuominen QuarkXpressiin

Graafit tehdään yleensä FreeHandissa tai Illustratorissa. Sävykuvien tapaan kuvakirjastoista poimitut graafit kannattaa kierrättää FreeHandin kautta, jotta turhilta tulostusongelmilta vältytään. Erityistä huomiota tulee kiinnittää kuvien värimäärityksiin: ne täytyy ehdottomasti olla lopullisen taittotyön mukaisesti joko CMYK-värejä (nelivärityöt) tai spottivärejä (osavärityöt).

Otsikot, tekstilogot ja etenkin erikoisfontit on syytä muuntaa poluiksi. Suuret tekstialueet (leipäteksti) kannattaa jättää tekstiksi, kunhan varmistaa, että fontit löytyvät Acta Printistä. Illustratorissa fontit voidaan tallentaa myös työn mukana samaan tiedostoon.

FreeHandiin ja Illustratoriin voidaan ongelmitta sijoittaa TIFF- ja EPS-kuvia, kunhan muistetaan laittaa alkuperäiset tiedostot painoon mukaan. Turhia häiveitä ja liian monimutkaisia polkuja tulee välttää, sillä ne tukkivat helposti tulostimet.

QuarkXpressiin tuotua FreeHand- tai Illustrator-EPSiä voidaan skaalata lähes rajattomasti, mutta jos se sisältää bittikarttakuvia, on syytä pitäytyä 60–120 %:n rajoissa.

FreeHand-työ kannattaa tallentaa Macintosh EPS -muotoon ja sisällyttää myös FreeHand-dokumentti tiedostoon. Tällöin työ voidaan tarvittaessa vielä avata FreeHandiin muokkausta varten.