Opas pdf-tiedostona:

 
         

Pdf-tiedostojen luominen

Pdf (portable document format) on Adoben kehittämä metodi tulostaa työ tiedostoksi, joka pitää sisällään kaiken työhön liittyvän informaation. Niin fontit, kuvat kuin värierottelutietokin on pdf-tiedostossa yhdessä paketissa, joka on laitteista, ohjelmistoista ja käyttöjärjestelmistä kokonaan riippumaton. Ja kaiken lisäksi paketti on kooltaan erittäin pieni ja sen sisältöä voidaan tarkastella tietokoneen ruudulta ja jopa muokata sitä! Pdf-tiedosto on aitoa PostScript-dataa, joten sen oikeellisuus on varsin helppo tarkistaa yksinkertaisesti tulostamalla se Acrobat Reader -ohjelmasta mille tahansa PostScript-tulostimelle. Jos tuloste on OK, on tiedostokin kunnossa.

Pdf-tiedoston tekemistä varten täytyy erikseen hankkia Adoben Acrobat 4 -ohjelmisto. Pdf-tiedoston tekeminen jakautuu kahteen vaiheeseen: ensin tulostetaan työ QuarkXpressistä tiedostoon ja sitten ko. tiedosto muunnetaan Distiller-ohjelmalla pdf-muotoon.

QuarkXpress-taiton tulostaminen tiedostoon

QuarkXpressin tulostusikkunassa täytetään ensin viisi eri välilehteä ja vasta sitten painetaan Tulosta-painiketta.

Acta Printin veppisivuilta voi noutaa Prinergy Refiner ppd-tiedoston. Tulostimena voi olla mikä tahansa korkearesoluutioinen väritulostin, ei kuitenkaan Adoben Pdf Writer. Ajurina kannattaa käyttää Applen LaserWriterin versiota 8.5.1 tai uudempaa.

Kun tulostinajurina on Prinergy Refiner, voidaan myös rasterointimääritykset ottaa ppd-tiedostosta.

Viimeisellä välilehdellä näkyy yhteenveto tehdyistä asetuksista.

Tulosta-painikkeen takaa avautuu Macin käyttöjärjestelmän oma tulostusikkuna, jossa tulostuskohteeksi määritellään Tiedosto.

Tuloste tallennetaan normaaliksi, Level 2 ja 3 -yhteensopivaksi Binääri-muotoiseksi PostScript-tiedostoksi. Kaikki kirjasimet liitetään tiedostoon mukaan. Tallenna-painikkeen takaa määritellään tiedoston nimi ja tallennushakemisto.

Tiedostoon tulostetun PostScript-tiedoston muuntaminen pdf-tiedostoksi Adoben Distiller 4 -ohjelmalla.

Yleisasetuksista valitaan tallennusmuodoksi Acrobat 3.0 (pdf-formaatti 1.2) ja resoluutioksi 2400 dpi.

Väri- ja sävykuvissa säilytetään vähintään 300 dpi:n resoluutio, viivakuvissa 1200 dpi. Kuvia pakataan mahdollisimman vähän.

Kaikki fontit sisällytetään pdf-tiedostoon, mutta kustakin leikkauksesta vain julkaisussa käytetyt kirjaimet.

Väri-informaatio tallennetaan pdf-tiedostoon muuttumattomana.

Kun kaikki asetukset on tehty, kannattaa ne tallentaa vaikkapa nimellä Acta Print myöhempää käyttöä varten.