Opas pdf-tiedostona:

 

 
         

Värikuvien tuominen PageMakeriin

Värikuvan resoluution tulee olla 274–300 dpi, kun linjatiheys on 60 linjaa/cm. Kuvat tulee pääsääntöisesti muuntaa CMYK-muotoon. Tätä varten on Acta Printin veppisivuilta ladattavissa ICC-väriprofiilit, joiden avulla värierottelut saadaan optimoitua Acta Printin painokoneille. Profiilit on luotu värierottelun pohjalta erikseen syvä- ja offset-painokoneille eri paperilaaduilla.

Kuvat tulee tallentaa TIFF-muotoon. Jos kuvissa on syväyksiä (varo liian monimutkaisia syväyksiä!), tallennus tehdään yksitiedostoiseen EPS-muotoon (5-tiedostoinen DCS-muoto ei ole sallittu!). Kuvia ei ilman painavaa syytä kannata pakata JPEG-tiedostoiksi, sillä se huonontaa kuvan laatua. TIFF-tiedoston LZW-pakkausta voi käyttää, jos levytila on vähissä. PageMakerissa kuvia voi venyttää, pyörittää ja rajata, mutta skaalattaessa tulee pitäytyä 60–120 %:n rajoissa.

Sävykuvien tuominen PageMakeriin
Harmaasävykuvien resoluutio-, tallennus- ja skaalausohjeet ovat täsmälleen samat kuin värikuvillakin. On hyvä muistaa, että ICC-väri-profiilit vaikuttavat myös harmaasävykuvien pisteen muodostumiseen.

Viivakuvien tuominen PageMakeriin
Viivakuvien resoluution tulisi olla 1200 dpi, mutta vähintään 600 dpi. Tallennus yleensä TIFF-muotoon, syvätyt kuvat EPS-muotoon. TIFF-muotoisille viivakuville voi PageMakerissa rajauksen ja skaalauksen lisäksi määritellä värin. Värin tulee olla neliväritöissä CMYK-muodossa ja osaväritöissä puolestaan spottivärimuodossa.

ICC-laiteprofiili Acta Printin syväpainokoneelleMustan osavärin määrä on rajoitettu 85 %:iin, kokonaisvärimäärä 370 %:iin.

ICC-laiteprofiili Acta Printin Offset-painokoneelleMustan osavärin määrä on rajoitettu 85 %:iin, kokonaisvärimäärä 340 %:iin.