Opas pdf-tiedostona:

 
         

Pdf-tiedostojen luominen

Pdf (portable document format) on Adoben kehittämä metodi tulostaa työ tiedostoksi, joka pitää sisällään kaiken työhön liittyvän informaation. Niin fontit, kuvat kuin värierottelutietokin on pdf-tiedostossa yhdessä paketissa, joka on laitteista, ohjelmistoista ja käyttöjärjestelmistä kokonaan riippumaton. Ja kaiken lisäksi paketti on kooltaan erittäin pieni ja sen sisältöä voidaan tarkastella tietokoneen ruudulta ja jopa muokata sitä! Pdf-tiedosto on aitoa PostScript-dataa, joten sen oikeellisuus on varsin helppo tarkistaa yksinkertaisesti tulostamalla se Acrobat Reader -ohjelmasta mille tahansa PostScript-tulostimelle. Jos tuloste on OK, on tiedostokin kunnossa.  

Pdf-tiedoston tekemistä varten täytyy erikseen hankkia Adoben Acrobat 4 -ohjelmisto. Pdf-tiedoston tekeminen jakautuu kahteen vaiheeseen: ensin tulostetaan työ PageMakerista tiedostoon ja sitten ko. tiedosto muunnetaan Distiller-ohjelmalla pdf-muotoon.

PageMaker-taiton tulostaminen tiedostoon

Acta Printin veppisivuilta voi noutaa Prinergy Refiner ppd-tiedoston. Tulostimena voi olla mikä tahansa korkearesoluutioinen väritulostin, ei kuitenkaan Adoben Pdf Writer. Ajurina kannattaa käyttää AdobePS versiota 4.2 tai uudempaa.

Kun arkin kokona käyttää Sovitettua, mahtuvat painomerkitkin tulostumaan arkille.

Värimäärittelyt tulee tehdä viereisen mallin mukaisesti.

Tallenna-painikkeen takaa määritellään tallennettavan PostScript-tiedoston nimi ja sijainti.

Piirteet-option takaa valitaan resoluutioksi Tulostimen oletusarvo.

Tiedostoon tulostetun PostScript-tiedoston muuntaminen pdf-tiedostoksi Adoben Distiller 4 -ohjelmalla.

Yleisasetuksista valitaan tallennusmuodoksi Acrobat 3.0 (pdf-formaatti 1.2) ja resoluutioksi 2400 dpi.

Väri- ja sävykuvissa säilytetään vähintään 300 dpi:n resoluutio, viivakuvissa 1200 dpi. Kuvia pakataan mahdollisimman vähän.

Kaikki fontit sisällytetään pdf-tiedostoon, mutta kustakin leikkauksesta vain julkaisussa käytetyt kirjaimet.

Väri-informaatio tallennetaan pdf-tiedostoon muuttumattomana

.

Kun kaikki asetukset on tehty, kannattaa ne tallentaa vaikkapa nimellä Acta Print myöhempää käyttöä varten.