Opas pdf-tiedostona:

 
         

Työskentely ja määritykset PageMakerissa

Värimäärittelyt on tehtävä huolellisesti. Nelivärityössä kaikki värit tulee luoda prosessiväreiksi (CMYK) ja osaväritöissä spottiväreiksi.

Dokumenttiin tulee jättää 4 mm:n leikkuuvarat. Type 3, TrueType-, Multiple Masters ja systeemifonttien käyttäminen ei ole sallittua. On myös vältettävä vanhoja, ennen vuotta -91 julkistettuja kirjasinleikkauksia, sillä niiden välistysarvot eroavat nykyisistä fonteista huomattavasti.  

Negaelementtien väri kannattaa määritellä paperin väriseksi, koska 0 % jostain spottiväristä ei ehkä tulostu oikein erilaisten päällepainatus-, aukotus- ja lihotusarvojen vuoksi. Myös hiuslinjojen käyttöä tulee välttää; yleisenä ohjeena suositellaan, ettei alle 0,5 pisteen paksuisia linjoja käytettäisi ollenkaan.

Tulostinohjaimeksi suositellaan Microsoftin oman PostScript-ohjaimen sijaan käytettäväksi Adoben PS 4.2 tai uudempaa ajuria ja tulostus- ja tallennusmuodoksi PostScript Level 2:ta.