Anvisningar

Leverans av material

Våra kunder har tillgång till ett skärmprovtrycksystem som fungerar över internet. Sidorna som namngivits efter en överenskommen namngivningspraxis skickas till en egen mapp på vår server, därifrån flyttas de via RIP som skärmprovtryck för påseende via internet. Kunden eller repro godkänner sidorna, varefter sidorna automatiskt går till produktion.

Material som levererats till säljkontoret i Helsingfors före kl. 14.00 (Sandviksstranden 17) är i Forssa före kl. 18.00 samma kväll och i Tammerfors följande vardagsmorgon.

» Tryckf√§rdiga PDF-filer

» Leverans av material

BILAGEANVISNING (PDF, 68 Kt)

Leverans av bilagor:
ACTA PRINT (PDF, 36 Kt)
FORSSAN KIRJAPAINO (PDF, 36 Kt)

INK JET-ANVISNING (PDF, 32 Kt)

Miljömärket Svanen PDF (tryckbar svartvit)

Miljömärket Svanen PDF (tryckbar färg)

» Grafisk ordlista