01.07.2010
Forssan Kirjapaino får PEFC-certifikat
01.07.2010
Ny arkpress till tryckeriet i Tammerfors
08.06.2010
Acta Print och Forssan Kirjapaino är från och med 1.10. Forssa Print
01.03.2010
Utnämningar inom Forssan Kirjapaino -koncernen
02.02.2010
Forssan Kirjapaino Oy har fått Nordiska miljömärkningen (Miljömärket Svanen)
24.03.2009
Miljöcertifikat till Acta Print Oy