Anvisningar

Grafisk ordlista

Grafisk ordlist är bara på finska, men här finns några websidor pä engelska.
Melbourne Museum of Printing
The University of Birmingham

» Tryckfärdiga PDF-filer

» Leverans av material

BILAGEANVISNING (PDF, 68 Kt)

INK JET-ANVISNING (PDF, 32 Kt)

Miljömärket Svanen PDF (tryckbar svartvit)

Miljömärket Svanen PDF (tryckbar färg)

» Grafisk ordlista