Nyheter

MOD för framåt


01.07.2010

Forssan Kirjapaino får PEFC-certifikat

DNV Certification Oy/Ab har beviljat PEFC-CoC-certifikat till Forssan Kirjapaino Oy.  Certifikatet är en försäkran, att råmaterial i pappret som vi använder endast kommer från kontrollerat ursprung.

PEFC-CoC-certifikatet och rättigheten att använda skogscertifieringsmärket i produkter kan beviljas till ett tryckeri, som använder ett uppföljningssystem för verifiering av trävirkets ursprung. Med hjälp av uppföljningssystemet kan man följa upp att den råvara som använts i slutprodukterna kommer från certifierade skogar. Ursprunget följs upp i olika skeden av produktionen med hjälp av lagerbokföring.

Kunden kan tillägga PEFC-märket till sin tryckprodukt, när produkten trycks i ett certifierat tryckeri och med certifierat papper. Med färdig trycksak får kunden också en PEFC-dokumentering av produkten.

Denna miljömärkning är att jämföra med FSC men skillnaden är att FSC är riktade mot stora skogsägare och PEFC mot mindre skogsägare, principen och kraven är densamma.

Acta Print och Forssan Kirjapaino heter från och med 1.10.2010 Forssa Print.


01.07.2010

Ny arkpress till tryckeriet i Tammerfors


Forssan Kirjapaino -koncernen har köpt en B1-formats 5-färgs Heidelberg Speedmaster XL 105 -arkpress med lackverk för sitt tryckeri i Tammerfors. Den nya tryckpressen skall ersätta den gamla Speedmaster CD 102 i december 2010.

Speedmaster XL 105 är en helt ny generation av tryckpressar. Den har ett automatiskt kvalitetsstyrningssystem som tar hand om justering av färger och register. Tryckpressens topphastighet är 18 000 ark / timme.

- Konkurrensen är hård på marknaden nu och för att kunna garantera kunden tryck- och leveranskvalitet samt att ständigt arbeta mot att minska miljöbelastningen är det naturligt att förnya maskinparken kontinuerligt, säger koncernens verkställande direktör Seppo Aaltonen.

Acta Print och Forssan Kirjapaino heter från och med 1.10.2010 Forssa Print.

08.06.2010

Acta Print och Forssan Kirjapaino är från och med 1.10. Forssa Print

Forssan Kirjapaino -koncernens tryckerier, som består av Acta Print Oy och Forssan Kirjapaino Oy, kommer från i höst att verka under ett gemensamt firmanamn. Från och med 1.10.2010 är vårt nya namn Forssa Print.
 
Forssan Kirjapaino -koncernen

Forssan Kirjapaino -koncernen grundades ursprungligen som familjeföretaget Forssan Kirjapaino Oy år 1920. Koncernen expanderade till sin nuvarande form år 2007, då Forssan Kirjapaino Oy köpte Acta Print Oy:s affärsverksamhet. 

Forssan Kirjapaino -koncernens moderna fullservicetryckerier producerar ca 500 magasin till både skandinaviska och internationella kunder. Tryckerierna ligger i Forssa och Tammerfors. Säljkontor har vi i Helsingfors, Stockholm och Moskva.

Forssan Kirjapaino -koncernens omsättning år 2009 var 75,2 miljoner euro (ca 730 miljoner SEK) och med cirka 420 personer anställda.

 


01.03.2010

Utnämningar inom Forssan Kirjapaino -koncernen

Acta Print Oy:s produktionsplanerare Rolle Kruuti har utnämnts till produktionschef.

Acta Print Oy:s kundrelationschef Ritva Mela har utnämnts till kvalitets- och kundrelationschef.

Pertti Kalkamo, Acta Print Oy, har utnämnts till ansvarig for service avdelningen.

Markus Nieminen har utnämnts till Acta Print Oy:s och Forssan Kirjapaino Oy:s försäljningschef.


02.02.2010

Forssan Kirjapaino Oy har fått Nordiska miljömärkningen (Miljömärket Svanen)

Forssan Kirjapaino Oy är nu ett Svanenmärkt tryckeri. Genom miljömärkta produkter vill vi ge vår kunder en möjlighet att förverkliga sina egna miljöprinciper, även som information till sina kunder.

Svanens milj√∂krav omfattar produkters hela livscykel, fr√•n r√•vara till avfall. √Ąven kvalitets- och funktionskrav ing√•r.

Också Acta Print Oy förbinder sig att följa uppsatta fordringar och krav av Nordiska miljömärkningen.


24.03.2009

Miljöcertifikat till Acta Print Oy

Acta Print Oy har den 12.2.2009 beviljats SFS-ISO 14001 miljöcertifikat. Företaget följer den standard som miljölagstiftning och myndigheternas bestämmelser förutsätter, samt tillser personalen med tillräcklig kännedom om miljöeffekterna i sin verksamhet. Hela personalen ansvarar för en förminskad miljöbelastning.

Acta Print Oy följer systematiskt principen om ständig förbättring, utveckling och kontinuerlig utveckling av verksamhet mot miljövänligare lösningar, genom investering i ny miljöbesparande teknologi.

Konsekvent, långfristigt och kvalitativt arbete för natur och miljö är även Acta Print Oy förbindelse till det nordiska Svanemärket samt SFS-ISO 9001 kvalitetscertifikatets standard och krav.

Forssan Kirjapaino Oy är SFS-ISO 14001 certifierad sedan tidigare.