Export

MOD för framåt

Acta Prints centrala marknadsområde är hemmamarknaden Finland och de övriga nordiska länderna samt Ryssland. Exporten västerut utgör ca 30 % av omsättningen och exporten österut 10 %. Vi betjänar våra kunder på både svenska och ryska, och har korta leveranstider.

» HISTORIA

» EXPORT

» NYHETER

» FÖRETAGET