Fördelarna med att arbeta digitalt

Då de långsamma handarbetsfaserna faller bort i produktionsprocessen går arbetet igenom snabbare och både kvaliteten och noggrannheten förbättras. Arbetet kan inte längre förvanskas på tryckeriet och de repor som förut så enkelt kom till på filmerna plågar inte längre. Särskilt de ljusa nyansernas skala är mer omfattande än förut, då rasterpunkterna formas direkt på tryckformen. Totalkostnaderna sjunker då film- och framkallningskostnaderna faller bort, och effektiviteten förbättras då färdiga tryckark skrivs ut direkt på plåtar eller cylindrar.

Provtrycken motsvarar ännu exaktare än tidigare det slutliga trycket, eftersom provtrycksskrivarna kan kalibreras enligt den aktuella tryckmetoden och man vid behov kan använda samma papper som för det egentliga tryckarbetet. Cromalinerna var visserligen vackra och snygga – men det var inte så ofta de sade något om det slutgiltiga tryckresultatet!

Det digitala arbetet är också mycket skonsamt för miljö och arbetstagare: inga fler stinkande och giftiga kemikalier att jobba med och inget miljövådligt silveravfall.

Med den nya metoden fördelas ansvaret för att arbetet går korrekt genom produktionsprocessen allt jämnare mellan kund och tryckeri. I praktiken betyder detta att tryckeriet inte i någon större grad kan korrigera filerna om de avviker från det överenskomna. Därför måste man noggrannare än tidigare komma överens om gemensamma arbetsmetoder. Det är för att underlätta detta som denna broschyr har kommit till.