Edita-bolagen har som uppgift att producera och utveckla produkter, tjänster och lösningar för sektorn kommunikation.

Förutom moderbolaget Edita Abp omfattar koncernen dotterbolagen Acta Print Oy, Edita Digimail Oy, Edita Press oy, Oy Kvartto Ab, Edita Label Oy, A/S Paraprint, Paraprint SIA, Edita Sverige AB och To the Point Oy. Edita är delägare i Wellmedia Oy.