Acta Prints specialkunnande

Acta Prints nya digitala produktionssystem bygger helt och hållet på filformatet pdf. Alla dokument som kommer in från våra kunder omvandlas till pdf-filer, om de inte redan är sådana. Filernas riktighet kontrolleras med hjälp av programmen Heidelberg–Creo Prinergy eller Scitex Brisque och sidorna monteras som tryckark. Utskriften sker enligt tryckark direkt på tryckformen: för offsettryckning på plåt med en Creon VLF Platesetter plåtsättare och för djuptryck på tryckcylindrar med en Scitex LOGO – Hell Helioglischograph gravör.

Som första tryckeri i Europa har Acta Print även digitaliserat arbetsstyrningen. Heidelberg–Creo Prinergy gör det möjligt att låta all styrdata för arbetet följa med filerna. Tack vare Prinergy kan sidorna löpa från början till slut som äkta, kontrollerade och normaliserade pdf-filer, med de nödvändiga uppgifterna om provtryck, färgseparering, svällning och tryckmaterial bifogade. På detta sätt kan man försäkra sig om att en tabloidtidning på tidningspapper inte ens i misstag skrivs ut med 80 linjer, på samma sätt som en konstpublikation på bestruket papper!

Acta Print använder alltid automatisk färghantering. Drivrutinerna för skrivarna (ppd-filerna) och ICC-profilerna kan laddas ner från den här sidan, och kunderna kan använda dem för sin egen korrektur, och varför inte för färgsepareringen också.

Acta Print har också mycket långt utvecklade och mångsidiga förbindelser för datakommunikation. De fasta nätförbindelserna och olika dataöverföringsprotokoll som utnyttjar ISDN-förbindelser gör det möjligt att flytta också stora tryckmaterial, elektroniska utkast och till och med högupplösningsbilder mellan kunden och oss, flexibelt och snabbt.