Frågor och Svar

Du kan alltid vända dig till Acta Prints kundtjänst. Risto Ailio når du på telefonnumret +358  9  6185 5285. Du kan också skicka honom frågor per e-post.

På denna sida har vi sammanställt färdiga lösningar på de problemsituationer vi oftast får frågor om.


Hur kan jag kontrollera hur min tidning verkligen kommer att se ut när den är tryckt, då hela produktionsprocessen är digitaliserad?

Såväl datorns skärmbild som våra kunders provtrycksskrivare kan kalibreras så att de exakt motsvarar det slutliga tryckresultatet, till och med i fråga om papperskvalitet. Då är det slutgiltiga resultatet hela tiden synligt på skärmen, redan under ombrytningen. Om ni har problem med kalibreringen kommer våra experter gärna och gör den för er.


Vad är ett elektroniskt provtryck och kan man lita på det?

Med ett elektroniskt provtryck avses i allmänhet en pdf-fil, gjord utgående från ombrytningsfilen. På Acta Print gör vi pdf-filen med exakt samma skrivardrivrutiner och färgprofiler som används vid framställningen av tryckplåtar och –cylindrar. Då är det säkert att pdf-filen ser ut på samma sätt som det slutliga tryckarbetet.