Den Grafiska Ordlistan finns bara på finska, men här är några länkar till grafiska sidor på engelska:

Agfa (photographic glossary)

Melbourne Museum of Printing

The University of Birmingham

Graphic Arts Information Network / Pagemaker Archives