Varför övergå till digitalt?

Den grafiska branschen har under de tre senaste decennierna genomgått en revolution: en handarbetsdominerad bransch har förvandlats till digitalt datasnurrande. Montageborden, maskningstejpen, knivarna och sättmaskinerna har ersatts av musen, datorn och printern.
I början av 80-talet försvann först textbehandlingen och sedan sättningen in i datorns skrymslen. Med FreeHand och PageMaker försvann sedan ritandet, graferna och ombrytningen – då maskinernas kapacitet ökade gick också bildbehandlingen och färgsepareringen samma väg. Nu – i det sista skedet – håller även reproarbetet, arkmontaget och tryckformens framställning på att digitaliseras. Då försvinner den grafiska filmen och exponeringsramarna som cromalinen i historien. Med de olika digitala tryckpressarna har även själva tryckningen övergått till dataåldern.

Även datatekniken har utvecklats med åren – lyckligtvis. De tidiga årens kompatibilitetsproblem är borta. Typsnitt och filformat har standardiserats och därmed har den helt digitala produktionslinjen förvandlats till en tillförlitlig och högklassig arbetsmetod. Denna utveckling har kraftigt gynnats av filformatet pdf, som Adobe har utvecklat. Med den senaste pdf-versionen går alla element i en publikation, inklusive färgseparering och typsnitt, pålitligt genom produk-tionsprocessen. Därför håller pdf även på att godkännas som ISO-standard!

De snabbare förbindelserna för datakommunikation har även effektiviserat produktionen av grafiska publikationer. Hela tryckmaterialet överförs nu snabbt längs kablarna mellan redaktioner, reklambyråer och tryckerier. Som bäst kommer tidningen på några timmar från kundens dataskärm till tryckpressen – trots att kunden kan sitta på andra sidan jordklotet!