Att skapa pdf-filer

Pdf (portable document format) är en metod utvecklad av Adobe för att skriva ut arbetet till en fil som innehåller all information om arbetet. Såväl typsnitt, bilder som färgsepareringar finns med i pdf-filen i ett enda paket som är fullständigt oberoende av utrustning, programvara och operativsystem. Dessutom är paketet mycket litet och dess innehåll kan granskas och till och med bearbetas på datorns bildskärm! Pdf-filen är äkta PostScript-data, så det är mycket enkelt att kontrollera dess riktighet genom att skriva ut den i programmet Acrobat Reader, på vilken PostScript-skrivare som helst. Om utskriften är OK är filen det också.

För att skapa pdf-filer måste man skaffa Adobes Acrobat 4 -programvara. Pdf-filerna skapas genom två arbetsskeden: först skrivs arbetet ut från PageMaker till en fil och sedan omvandlas denna fil med programmet Distiller till pdf-format.