Personifiering:

 

 

Nu kan vi gå in på personligheter på ett alldeles nytt sätt

Genom personifiering gör vi för valda mottagare en tidning som till sina bilagor eller sitt budskap avviker från grundversionen. En specialbilaga eller ett specialbudskap kan t.ex. innehålla ett erbjudande som annonsören bara vill förmedla till en viss målgrupp. Det är också möjligt att skriva ut särskilda meddelanden för valda målgrupper.

Acta Print har fört personifieringen längre än något annat tryckeri i Norden. Vår teknik säkerställer att varje mottagare får just det meddelande eller den bilaga som var avsedd för honom eller henne.

Alltså: Om du har pilen har vi bågen.

 

InkJet:

Med Inkjetskrivare kan vi skriva ut adresser, streckkoder, standardtexter, löpande nummerserier och logotyper av bitmappbilder, i olika form och storlek.

Inkjetutskrifterna kan placeras i närheten av adressen, men även på andra ställen.

Löpande numrering på tidningar Streckkod Logotyper