Vi satsar inte bara på själva tryckarbetet, utan också på det slutliga utförandet.

Produkter:

Vårt tidningsbinderi har mångsidiga linjer för färdigställande av tidningar.

Linjerna producerar såväl häftade som limbundna tidningar. Tidningarna kan packas enskilt om så önskas. Vår teknik gör det även möjligt att personifiera trycksakerna.

 

Bilagor:

 

 

På våra binderilinjer går det att bifoga bilagor till trycksakerna. Bilagorna kan omfatta även annat än broschyrer eller redaktionella bilagor. Det har bland annat visat sig vara ändamålsenligt att mellan tidningssidorna placera ett medlemskort eller olika beställningskort, som på det sättet bärs direkt hem till mottagaren.

Häftad bilaga: En bilaga kan placeras i en häftad tidnings mittuppslag eller mellan arken.

Limpunktsbilaga: En tidning kan ha en eller två limpunktsbilagor. De limmas på tryckarkets första sida.

Insticksbilaga (lös bilaga): En häftad tidning kan ha en eller två insticksbilagor. En limbunden tidning kan ha 1-3 insticksbilagor.

Bilaga limnad i ryggen: Bilaga limnad i ryggen ligger mellan arken i en limbunden tidning.

Pålagad bilaga (lös bilaga): Enskilt förpackade tidningar kan ha 1-3 pålagda bilagor.