ATT ÖVERFÖRA DET FÄRDIGA ARBETET TILL ACTA PRINT

Att göra materialpaketet färdigt
Om ombrytningsmaterialet flyttas till Acta Print på elektronisk väg lönar det sig att först komprimera det i .hqx-, .sit- eller .sea-form (Macintosh) eller med Winzip (Windows). Om något annat komprimeringsprogram används måste program för dekomprimering inkluderas med försändelsen.

Att överföra materialet
Materialet kan levereras till Acta Print på CD-, zip- eller jaz-skivor på adressen:

Acta Print
Kundtjänsten
Sandvikskajen 17
FI-00180 Helsingfors
Finland

Små materialfiler (under 20 MB) kan skickas komprimerade som bilagor till e-post, men vi rekommenderar att ni använder något av följande överföringsprotokoll:

ISDN/LeonardoPro
tfn +358 9 612 41 850
(Kundtjänsten, Sandviken)
ISDN/EasyTransfer (Planet)
tfn +358 9 612 42 390
(Kundtjänsten, Sandviken)
ISDN/LeonardoPro
tfn +358 9 868 38 410
(Yhtyneet Kuvalehdet, Böle)
FTP, adress ftp.actaprint.fi
(en egen krypterad katalog kan skapas på begäran)
Över AppleTalk TCP/IP
(användarkoder fås på separat begäran)
FirstClass
(användarkoder fås på separat begäran)

Korrekturtrafik
Det är enklast att skicka korrekturen till kunden per e-post. En pdf-fil med låg upplösning eller en tiff- eller jpeg-bildfil överförs snabbt för kontroll, varvid korrekturtrafiken kan skötas lika smidigt och snabbt som resten av den digitala sidframställningsprocessen.

Korrekturen kan också levereras som utskrift, varvid tryckmetod och papperskvalitet beaktas då korrekturen skrivs ut. På detta sätt motsvarar korrekturen det slutliga tryckresultatet. Trots sin höga kvalitet (eller snarast på grund av den) berättade Cromalinet aldrig hela sanningen om det slutliga tryckresultatet.

Någon korrektur behövs nödvändigtvis inte alls, eftersom den pdf-fil som kunden levererar i sig fungerar som en elektronisk korrektur.