ISO 9001, ISO 14001 samt nordiskt miljömärke

Acta Print har vid samtliga produktionsenheter ett, enligt ISO 9001 -standarden giltigt kvalitetssystem samt vid djuptryckeriet ett miljökontrollsystem som följer standarden ISO 14001. Acta Prints offsettryckeri har dessutom beviljats rätten att använda det nordiska miljömärket på sina tryckeriprodukter.

Miljöcertifikat enligt 14001-standarden till djuptryckeriet i Stensvik

DNV Certification Oy/Ab beviljade den 19:e maj Acta Print Ab:s djuptryckeri i Stensvik miljösystemcertifiering enligt standarden ISO 14001.

Certifieringen innebär ett erkännande av djuptryckeriets långvariga, miljömedvetna verksamhet, som framförallt tar sikte på att uppmärksamma och sträva till att fortlöpande minska skadlig miljöpåverkan, berättar Mika Renvall som är teknisk direktör vid Acta Print. 

Tryckeriets utsläpp av tryckfärgslösningsmedel s.k. VOC-utsläpp, som ökar ozonmängden i atmosfärens lägre skikt, är av central betydelse då det gäller förebyggande av negativ miljöpåverkan. Målmedvetet arbete har lett till att lösningsmedelsutsläppen har minskat med mer än hälften jämfört med tidigare år och i förhållande till av myndigheterna uppställda gränser. 

Renvall konstaterar att djuptryckstekniken, då det gäller VOC-utsläpp, miljömässigt gjort större framsteg än t.o.m. offsettekniken. Det gäller bara att arbeta och verka ansvarsfullt.